top of page

Wat is een business model?

Het business model van een bedrijf beschrijft de kerngedachte hoe het bedrijf waarde creëert voor de klant, hoe het deze waarde levert én hoe het deze waarde vastlegt.

Wat is het business model canvas?

Het business model canvas is een raamwerk bestaande uit negen bouwstenen die de achterliggende logica laten zien hoe een bedrijf waarde creëert voor haar klanten én hoe het bedrijf deze waarde vangt in omzet.

Waarom het business model canvas gebruiken?

Het business model canvas gebruik je om een helder beeld te krijgen van de belangrijkste bouwstenen waarop jij waarde creëert voor je klant. Naast een helder beeld van de bouwstenen krijg je ook een goed beeld van de afhankelijkheden tussen die bouwstenen. Het canvas daagt je uit om de bouwstenen te bevragen, te toetsen en continu te optimaliseren.

Wat is het verschil tussen een business model en een verdienmodel?

Het verschil tussen een business model en een verdienmodel is het onderwerp wat het model voor je beschrijft. Het businessmodel beschrijft modelmatig hoe het totaal aan logische verbanden binnen en buiten een organisatie er voor zorgt dat er waarde wordt gecreëerd voor klanten. Een verdienmodel beschrijft juist de aard en de natuur van de geldstromen. Het gaat dieper in op de structuur en wijze van omzetgeneratie van een organisatie.

 

Ter verduidelijking:

Elk klantsegment waarvoor een organisatie waarde creëert met het businessmodel kan één of meer inkomstenstromen (verdienmodellen) bevatten. Bijvoorbeeld klanten met een jaarabonnement en 'losse verkoop' klanten.

In één dagdeel alles uitgelegd krijgen over businessmodellen?

Informeer eens naar één van onze workshops! 
Meer informatie
logo prospektr 2022.png
bottom of page